Ako želite zdravo srce, odmarajte se u ovoj…

Stručnjaci su istraživali navike najzdravijeg plemena na planeti U Severnoj Tanzaniji živi pleme Hadža koje bi se moglo klasifikovati kao atavističko. Ima ih samo 1.300, i predstavljaju jednu od poslednjih zajednica lovaca-sakupljača na svetu. Njihov dijalekat nema sličnosti ni…