PROROČANSTVO SVETOG KOZME ISPUNJAVA SE NA NAŠE OČI: Ovaj savet moramo svi da poslušamo!

Proročanstva svetog ravnoapostolnog Kozme Etolskog (6. septembar / 24. avgust po starom kalendaru) za portal Pravoslavie.Ru prokomentarisao je Atanasije Zoitakis, docent istorijskog fakulteta MDU, autor monografije o svecu.

Za proročanstva svetog ravnoapostolnog Kozme Etolskog svet je saznao zahvaljujući narodnom poštovanju bez presedana. Kozmu Etolskog koji je živeo u XVIII veku (nedavno smo obeležili 235 godina od dana njegovog upokojenja i 300 godina od njegovog rođenja) Crkva je proslavila nedavno – sredinom XX veka. Međutim, narod nikad nije sumnjao u njegovu svetost. Zato je brižljivo čuvao sve što se odnosilo na sećanje na sveca, slikao je njegove ikone i sećao se svake njegove reči prenoseći je s kolena na koleno, piše vidovdan.org.

Sačuvalo se mnoštvo predmeta vezanih za svetog Kozmu Etolskog: i deo odeće, i metalni i drveni krstovi koje je ostavljao na mestima na kojima je propovedao.

U to vreme ogroman problem je predstavljala islamizacija: živeći među muslimanima mnogi pravoslavci su dobrovoljno primali islam. Dovedena je u pitanje sudbina Pravoslavlja u regionu. Sveti Kozma je peške obišao veći deo kanonske teritorije Konstantinopoljskog Patrijarhata propovedajući Jevanđelje ljudima koji su nekad znali reč Božiju, ali su u velikoj meri izgubili svoju veru i udaljili su se od Crkve.

Savremena istoriografija svetog Kozmu Etolskog naziva čovekom koji je zaustavio masovnu islamizaciju pravoslavnih naroda. S pravom se naziva ravnoapostolnim, ali ne samo zbog toga.

Poznato je da je sveti Kozma učinio mnogo čuda. Jedno od najdivnijih je kad je bacio svoju odeću na površinu jezera i prešao na drugu obalu. Znamo i za mnoštvo posmrtnih čuda: oni koji su pribegavali njegovom molitvenom zastupništvu znaju da sveti ravnoapostolni Kozma Etolski brzo pomaže.

Kao i apostoli bio je udostojen da primi mučenički venac. I kao oni, posedovao je dar proroštva.

Poznato nam je oko 200 proročanstava svetog Kozme – i sva ona su se ispunila ili čekaju da se ostvare.

Treba reći da njegov izuzetan proročki dar nisu cenili samo hrišćani već i muslimani. O tome govori takozvani Albanski rukopis – zbornik od 72 proročanstva, koja su zapisana u Kuranu na albanskom jeziku.

Verodostojnost proročanstava

Utvrđena je verodostojnost proročanstva. Kao istoričari, pre svega se oslanjamo na pisane izvore, i to iz ranijeg vremena – s kraja XVIII – početka XIX veka.

Usmena tradicija se ne može negirati – mnogo toga se u Pravoslavlju prenosi usmenim putem – ali u ovom slučaju se izbor zasniva upravo na pisanim dokumentima.

Mnoga proročanstva su zapisali ili savremenici ili su zabeležena ubrzo posle mučeničke smrti svetog Kozme, tako da možemo da tvrdimo da ih je izgovorio sveti Kozma, a brižljivo su ih sačuvali njegovi učenici.

Praktična korist

Proročanstva su bila i ostaju rukovodstvo za delovanje – ili za sve ljude ili za stanovnike ovog ili onog naselja u kojem je propovedao.

Znamo preko deset proročanstava koja se odnose na konkretne krajeve, u kojima je ljudima rečeno šta treba da rade u ovoj ili onoj situaciji.

«Kad padne drvo, idite u planine, tamo će se spasiti mnogo ljudi, nemojte ništa nositi, spasavajte se sami, nesreća neće trajati duže od 24 sata.»

Zaista, ljudi iz ovog mesta u kojem je to rečeno, našli su utočište u planinama i spasili su svoj život od Turaka po rečima svetog Kozme.

Još jedno proročanstvo se ostvarilo za vreme Drugog svetskog rata.

Radi se o krstu koji je sveti Kozma ostavio na mestu svoje propovedi (uzgred rečeno, mnoga mesta u Grčkoj nose naziv «Stavros» – «Krst», zato što je na tom mestu propovedao svetac).

Jedan 94-godišnji starac se sećao ovog proročanstva, koje je čuo još od svojih roditelja i kad je italijanska vojska nadirala odbio je da se evakuiše, pozivajući na to i druge seljane. Time je izazvao nezadovoljstvo vlasti – čak je optužen za sabotažu. Fašistička Italija je nadirala, grčka vojska je trpela poraz, ali su po rečima sveca, Grci zaista pružili otpor i nisu dozvolili Italijanima da dođu «ispod krsta» i da osvoje ovo naselje. LJudi se nisu posramili u svom poverenju prema rečima sveca.

Klasifikacija

Moguće su različite klasifikacije proročanstava, ali bismo ih sad podelili na grupe na sledeći način.

1) Proročanstva o oslobođenju od turskog jarma teritorije Konstantinopoljskog Patrijarhata u vreme kad je propovedao sveti Kozma – ona tad nije zahvatala samo Grčku, već i krajeve u Albaniji i Turskoj u kojima su živeli pravoslavni narodi.

U njih spadaju i proročanstva o oslobođenju Konstantinopolja.

Veći deo ovih proročanstava – o oslobođenju Grčke – se obistinio. Ona koja se odnose na Konstantinopolj tek treba da se ostvare.

2) Proročanstva o budućim događajima – ratovima, nesrećama, – i o tome šta će se desiti s celim čovečanstvom.

Mnoga proročanstva koja su se odnosila, kao što sad vidimo, na daleku budućnost, sačuvala su se samo zato što su ljudi veoma voleli sveca i potpuno su mu verovali.

«Kola bez konja će juriti brže od zeca.»

Jasno je da je u XVIII veku ovo zvučalo nejasno, pa čak i apsurdno. Isto kao i proročanstvo o tome da će se s čovekom koji se nalazi u drugom gradu moći razgovarati kao da sedi u susednoj sobi:

«Doći će vreme kad će ljudi razgovrati iz jednog dalekog mesta s drugim, na primer, iz Konstantinopolja s Rusijom,» ili: «Doći će vreme kad će ljudi moći da razgovaraju na velikoj udaljenosti kao da se nalaze u dve susedne sobe.»

Konstantinopoljska proročanstva

Kad se proročanstvo ispuni sasvim je jasno šta je svetac imao u vidu, a dok čeka svoj čas, moguća su različita tumačenja.

Ugledni stručnjak za Tursku profesor Otavskog univerziteta Dmitrij Kicikis, komentarišući najnovije događaje kaže da se proročanstva Kozme Etolskog o raspadu Turske ispunjavaju na naše oči.

«Turci će otići, ali će se vratiti i doći će do Eksamilije. Jedna trećina će poginuti, jedna trećina će poverovati u Hrista, a jedna trećina će otići u Kokini Milja.»

Trećinu stanovništva (25 miliona) čine alaviti, koji se po rečima profesora, pozitivno odnose prema hrišćanstvu. Ne treba zaboraviti ni veliki procenat tajnih hrišćana. Što se tiče trećine stanovništva za koju se kaže da će otići u Kokini Milja, profesor kaže da se radi o osnivanju države Kurdistan.

Ovo se podudara i s tumačenjima Pajsija Svetogorca koji je veoma voleo svetog Kozmu. Upravo ovo proročanstvo je sveti Pajsije tumačio detaljnije. Govorio je da Šestomilje znači šest milja morskog kopna pod vodom, oko kojeg se stalno sukobavaju interesi Turske i Grčke. Zbog ovih šest milja na kraju će izbiti tako ozbiljan konflikt u koji će se umešati svetske velesile, koji će na kraju dovesti do pada Turske.

Proročanstva o našem vremenu

«Doći će vreme i ništa nećete prepoznavati.»

Ne može se tvrditi da se ove reči odnose upravo na naše vreme, ali je sad već prilično očigledno da u Zapadnoj Evropi i SAD – i ne samo tu – mediji manipulišu javnim mnjenjem. U Zapadnoj Evropi ljudi veoma malo znaju o tome šta se zaista dešava u Ukrajini ili u Siriji – isto kao što niko nije znao šta se zista dešavalo u Jugoslaviji. Naravno, ukoliko čovek želi, može da pronađe informacije na internetu i da dođe do istine, ali se iz zapadnih medija skoro ništa ne može saznati.

«U školama će se pojaviti takve stvari koje vaš razum neće moći da shvati.»

«Nevolja će vam doći od obrazovanih.»

«Ono što ćete morati da pretrpite desiće vam se zbog načitanih ljudi.»

Ovde je ključna reč «načitani». Bez obzira na to što bi neki to želeli, sveti Kozma se ne može optužiti da je bio protiv obrazovanja: osnovao je oko 1000 škola, našao je sredstva za njihovo finansiranje, obučavao je nastavnike, otvorio je četiri školske ustanove za obuku učitelja i sveštenika, zajedno s Nikodimom Svetogorcem i svojim drugim saborcima izdavao je školsku lektiru. Pored svega toga izgovorio je ovakve reči. Šta nam one kažu?

Da golo znanje – «načitanost» i erudicija – nije dovoljno: ako se čovek oslanja samo na sopstveni razum, na svoje «ja», na svoj egoizam, to ga dovodi u ćorsokak.

Zaista, mnogo toga trpimo zbog ovih načitanih ljudi.

Na izvoru savremene posthrišćanske evropske civilizacije nalazi se evropska Prosvećenost sa svojim racionalizmom i kritičkim odnosom prema religiji. Ako pročitamo savremene liberale vidimo da razmišljaju i deluju u istom pravcu, da su njihove preteče Volter, Ruso i drugi.

On je govorio da je potrebno Božansko prosvećivanje. Osim načitanosti potrebno je duhovno znanje koje se stiče kroz iskustvo crkvenog života. Ma koliko čovek bio načitan i ma kakvu erudiciju da poseduje, može se uporediti s kućom koja ima samo temelj. Ako nema zidova, ako nema krova, to je prilično besmislena konstrukcija. Isto se može reći i za ljude koji sve pokušavaju da učine sami, bez Boga. To uvek dovodi u ćorsokak – i često ne samo same ove ljude, već i čitave narode i zemlje.

«Izvori će presušiti, a reke će postati prljave.»

U mnogim regionima danas se zapažaju i nedostatak vode za piće i neviđena zagađenja – komentari nisu ni potrebni.

«Vaši tanjiri će biti puni do vrha, ali hrana neće moći da se jede.»

Veoma tačno i zapanjujuće proročanstvo. U XVIII veku je bilo potpuno nejasno, kako to: tanjiri su puni hrane, a ne može da se jede. Sad to vidimo: genetski modifikovane namirnice ili namirnice pune konzervansa, «sa ukusom» onoga čega u njima prosto nema. Imućni ljudi još mogu da pronađu neke manje ili više prirodne namirnice, ali je moguće da će iz godine u godinu bići sve teže doći do njih.

«Videćemo kako će se naša zemlja pretvoriti u Sodom i Gomoru.»

«Doći će vreme i đavo će kružiti iznad sveta u svom ‘sokoćalu’.»

Globalno posmatranje, kontrola ljudi – tako se obično dešifruje ovo proročanstvo. Ovo «sokoćalo» možemo da poistovetimo sa sistemom satelita koji vrše totalnu videokontrolu ili posredstvom pružanja korisnicima usluga za održavanje različitih vrsta veze.

«Doći će vreme kad će svetom upravljati αλαλα i μπαλαλα.»

Αλαλα i μπαλαλα je igra reči. Može se prevesti kao nešto bezdušno. Većina tumača ovo proročanstvo povezuje sa savremenim informacionim društvom, u kojem se kompjuterske tehnologije nalaze u osnovi tehnoloških procesa i rada mehanizama.

«Doći će vreme kad će ceo svet biti opasan jednom niti.»

Ranije su ljudi to shvatali kao telegraf, a sad, naravno, govore o internetu: nit, paučina.

«Posle svetskog rata ljudi će jesti zlatnim kašikama.»

Ranije – još pre 40-50 godina – ovo proročanstvo se tumačilo na različite načine, ali se danas svi tumači slažu da se ima u vidu period posle Drugog svetskog rata kad je u Zapadnoj Evropi i SAD nastupilo blagostanje i kad se pojavio kult potrošnje.

«Videćete kako će se jedni seliti gore, a drugi dole.»

Ovo je proročanstvo o masovnoj migraciji. Kod Grka «gore i dole» uvek znači jug i sever. U drugom proročanstvu je direktno rečeno:

«Kad vidite da se jedni sele na jug, drugi sever – znači da je blizu.»

«Znači da je blizu» može se shvatati na dva načina. Sveti Kozma ove reči koristi kad govori o oslobođenju otadžbine od tuđinskog jarma. Ali ovaj izraz – «znači da je blizu» – nalazimo kad govori o vremenu antihrista.

Ne znamo za koje vreme je ovo rečeno, zato što je nepoznat kontekst: gde je izgovoreno ovo proročanstvo i u kojim okolnostima.

Velike seobe naroda su se, naravno, dešavale i ranije, ali je ovde glavno – «gore-dole» – jug i sever: odvijanje procesa u različitim pravcima i njegov intenzitet – pažnju treba obratiti upravo na to. I sad zaista vidimo proces koji se odvija u različitim smerovima. Kad su u Evropsku uniju pohrlili migranti iz istočne Evrope, to je bila migracija sa severa. Sad vidimo migraciju juga i želju nekih suseda da se presele u Evropu (uključujući i južnu) – na primer, u pečalbu.

«Teško Grčkoj kad se na njenoj zemlji nastane tuđinski narodi.»

To je sigurno naše vreme. Sveti Kozma nikad nije suprotstavljao Grke drugim pravoslavnim narodima, tako da se ovde radi o pripadnicima drugih vera. Grčka je uvek bila prilično monolitna država u etničkom smislu, ali se to menja na naše oči: svakog dana u zemlju dolazi na hiljade migranata-muslimana.

U jednom proročanstvu sveti Kozma politički ne baš korektno kaže:

«Dođi će prljavi narodi; ne bojte se kad dođu; kad budu odlazili, napravite im mesta da prođu.»

Prvi deo nećemo komentarisati, a drugi deo onima koji su postradali u ovim procesima uliva izvestan optimizam: znači, pre ili kasnije će otići.

«Pozajmiće vam mnogo novca i tražiće vam da vratite, ali neće moći da ga uzmu.»

Grčka je zaista dobila mnogo kredita i poverioci traže da se oni vrate, ali ne mogu da ih uzmu – to se može tumačiti jedino u smislu da dug Grčke samo raste, bez obzira na mere koje se preduzimaju. Ovakvo tumačenje je rašireno u savremenoj istoriografiji.

«Oporezovaće čak i kokoške i prozore.»

Ranije se ovo obično shvatalo figurativno.

Sad – doslovce. S početkom krize 2009. godine, da bi sprečila utaju poreza, grčka vlada je počela da šalje poreske prijave zajedno sa računima za struju. U slučajevima kad ljudi nisu mogli da plate, isključivali su im struju. Krajem 2012. godine u spiskove imovine koja se oporezuje uključeni su i kokošinjci (na osnovu broja kokošaka) – prvi deo proročanstva se bukvalno ostavario.

U oktobru 2013. godine ostvario se i drugi. U novu redakciju poreza na nepokretnu imovinu (koji je povećan nekoliko puta) uključen je i parametar kao što je broj prozora na kući (što ih ima više, veći je porez).

«Doći će vreme kad će mokri goreti zajedno sa suvima.»

Nevini će biti primorani da dele muke i nevolje s krivima. Kad Bog pošalje kazne i kad čovečanstvo svojim lakomislenim ponašanjem izazove nevolje, trpeće ih i nevini ljudi.

Sveti Kozma je govorio da se toga ne treba plašiti. Mnogi se plaše poslednjih vremena gledajući samo negativne strane.

Sveti Kozma upozorava na teške događaje: biće i ratova, i nesreća – to nije krio. Ali je pritom govorio to da sa Hristom, sa Crkvom, ništa neće biti strašno. Čak i ako bude morao da pretrpi mučeništvo, pravoslavac ne treba da očajava i da se plaši toga.

Ovo vidimo i u njegovim proročanstvima, a još više u njegovim poukama: 6 ništa ne može da odvoji čoveka od Hrista, osim samog čoveka.

«Doći će vreme kad će vam uzeti čak i pepeo iz ognjišta. Ali nemojte izneveriti svoju veru, kao što će to učiniti mnogi drugi;»

«Dajte sve što imate, čuvajte samo svoje duše.»

Ovo je veoma važan poziv. Sva materijalna dobra, komfor i stabilnost – sve je privid, u budućnosti nema mesta za zemaljsko – «brinite se samo za duše i Hrista».