“OD OVOGA JE BOLJE TRETIRANA ŽIVOTINJA”: Ovih 29 pravila mora da poštuje žena u Šerijatu!

Šerijatski zakon veoma je strog, isključiv i restriktivan kada su sloboda i prava žena u pitanju, ali njegova primena veoma varira od zemlje do zemlje.

Nakon prošlogodišnjeg osvajanja Avganistana, javnosti se obratio portparol talibana Zabihulah Mudžahid koji se posebno osvrnuo na prava žena, koja su brutalno bila kršena tokom njihove prethodne vladavine i poručio da će “one imati sva prava u okviru Šerijata“.

– Garantujemo sva prava žena u sklopu Šerijatskog zakona. Žene mogu da rade u obrazovanju i zdravstvu. Ako je međunarodna zajednica zabrinuta, neka znaju da će naše žene imati sva prava u okviru Šerijata. Naše žene su muslimanke i moraju da poštuju Šerijatski zakon – rekao je Zabihulah.

Nakon prošlogodišnjeg povratka Talibana na vlast, ceo svet je žalio nad sudbinom avganistanskog naroda kojem predviđaju povratak u mračno doba šetijatke diktature, predstavnici talibana poslednjih dana zovu žene da se pridruže njihovoj budućoj vladi. Ipak, mnogi su skeptični prema ovoj drastičnoj promeni i smatraju da je Avganistan dolaskom talibana ipak postao ekstremno opasno mesto za žene.

Međunarodni stričnjaci smatraju da će mnoge slobode biti oduzete avganistanskim ženama u budućem poretku, kao kada su talibani prošli put bili na vlasti (1996. do 2001. godine). One su tada trpele nehumanu represiju. Revolucionarno udruženje žena Avganistana (RAVA) objavilo je listu pravila koja “nudi samo kratak uvid u pako u kojem su Avganistanke bile prisiljene da žive pod talibanima“.

U ovom izveštaju one navode sledeće: “Talibani se prema ženama ponašaju gore nego prema životinjama. Dok je protivzakonito da se ptice drže u kavezima, avganistanske žene bile su zarobljene unutar zidova svoje kuće. Žene nemaju značaja u očima talibana, osim ako se ne bave rađanjem dece, zadovoljavanjem muških seksualnih potreba ili iscrpljujućim kućnim poslovima”.

devojčica, Muslimanka
foto: Shutterstock

Ovo je spisak 29 pravila koje su talibani nametnuli kada su prošli put vladali:

– Potpuna zabrana rada van kuće. U nekim kabulskim bolnicama moglo je da radi samo nekoliko ženskih lekara i medicinskih sestara. Ali sve druge profesije bile su rezervisane za muškarce.

– Potpuna zabrana aktivnosti za žene izvan kuće, osim ako ih ne prati mahram, bliski muški rođak, poput oca, brata ili muža.

– Zabrana poslovanja sa muškim trgovcima.

– Žene nisu smeli da leče muški lekari.

– Ženama je zabranjeno školovanje u školama, univerzitetima ili bilo kojoj drugoj obrazovnoj ustanovi.

– Žene su morale da nose burke, dugačke velove koji ih prekrivaju od glave do pete.

– Žene koje nisu odevene prema talibanskim pravilima ili koje nemaju pratnju mahrama bile su bičevane, tučene i vređane.

– Ako im gležnjevi nisu bili pokriveni, bile su kažnjene udarcima u javnosti.

– Javno kamenovanje bila je kazna za žene optužene za seksualne odnose van braka.

– Zabranjena je upotreba kozmetike. Mnogim ženama sa lakiranim noktima su odsečeni prsti.

– Žene nisu smele da govore ili se rukuju sa muškarcima osim mahrama.

– Žene nisu smele glasno da se smeju.

– Žene nisu smele da nose potpetice, jer muškarac ne bi trebalo da čuje ženske korake.

– Žene nisu smele da putuju taksijem bez mahrama.

– Ženama je zabranjeno da prisustvuju na radiju, televiziji ili javnim skupovima bilo koje vrste.

– Ženama je zabranjeno da se bave sportom ili uđu u sportski centar ili klub.

– Ženama je zabranjeno da voze bicikl ili motor, čak i sa svojim mahramama.

– Žene nisu smele da nose odeću jarkih boja, odnosno, kako su to talibani nazivali, “seksualno privlačne boje”.

– Ženama je zabranjeno okupljanje u svečanim prilikama kao što je Bajram ili u rekreativne svrhe.

– Ženama je zabranjeno da peru veš na reci ili na javnim mestima.

– Promenjeni su nazivi svih mesta koaj su uključivala reč “žene”. Na primer, “ženski vrt“ je preimenovan u “prolećni vrt“.

– Žene nisu smele da se pojavljuju na balkonima svojih kuća.

– Obavezno je bilo farbanje svih prozora, tako da žene nisu mogle da vide van svojih kuća.

– Krojačima je zabranjeno da uzimaju ženske mere ili šiju žensku odeću.

– Ženama je zabranjena upotreba javnih toaleta.

– Žene i muškarci nisu smeli da putuju istim autobusom.

– Žene nisu smele da nose pantalone, čak ni ispod burke.

– Zabranjeno je fotografisanje ili snimanje žena.

– Zabranjeno je štampanje fotografija žena u novinama ili knjigama.

Kako funkcioniše Šerijat?

Kao i svaki pravni sistem, Šerijat je složen i njegova praksa se u potpunosti oslanja na kvalitet i obuku stručnjaka. Islamski pravnici izdaju smernice i presude, a smernice koje se smatraju formalno pravnim rešenjima zovu se fetve.

Prema tumačenju BBC-a, postoji pet različitih škola šerijatskog prava, a doktrine se razlikuju po tome koliko se doslovno tumače tekstovi iz kojih proizlazi šerijatsko pravo.

Šerijatsko pravo je islamski pravni sistem koji deluje i kao temeljni verski moralni kodeks islama i kao pravila koja se primenjuju na sva područja života, uključujući verske obaveze, svakodnevne rutine i lična uverenja.

Sve radnje su kategorizovane kao obavezne, preporučene, dopuštene ili nedozvoljene, a način na koji se primenjuje Šerijatski zakon unutar društva razlikuje se od države do države.

Prema Šerijatu, zločini se dele u tri kategorije: najmanje teški (tazir), za koje kazna zavisi od odluke Suda, oni za koje se počinitelji kažnjavaju istim onim što je pretrpela njihova žrtva i najteži prekršaji (hudud) koji se smatraju zločinima protiv Boga.

Preljuba, lažna optužba za nezakonit polni odnos, konzumiranje alkohola, krađa i pljačka spadaju u najteže prekršaje, što znači da se počinitelji mogu bičevati, kamenovati, proterati ili pogubiti.

Za takve zločine predviđena kazna uključuje i amputaciju dela tela. Talibani slede ekstremnu verziju Šerijata u kojoj se praktikuju javna pogubljenja i amputacije delova tela, zabranu slušanja muzike, gledanja televizije i premlaćivanje muškaraca koji se nisu molili pet puta dnevno ili su brijali bradu.

Za dela protiv druge osobe, od ubistva do napada, kažnjava se odmazdom, pri čemu se prema počinitelju postupa isto kao i prema žrtvi, piše u enciklopediji Britanika. Ova vrsta kaznenog dela smatra se građanskim prekršajem, a ne kriminalom u tehničkom smislu, budući da država nema pravo da pokrene kazneni postupak, već samo žrtva ili porodica žrtve.

Za nekolicinu konkretnih zločina kazna zna da bude fiksna: smrt za napuštanje islama, amputacija ruke za krađu, te šake i noge za razbojništvo, smrt kamenovanjem za vanbračne seksualne odnose kada je počinitelj oženjen, 100 udaraca bičem kad je počinitelj neoženjen i 80 udaraca bičem za nedokazanu optužbu o nečednosti i za konzumiranje alkohola.

Koliko se strogo tumači i poštuje Šerijatsko pravo, delimično ili u celosti, razlikuje se od zemlje do zemlje i zavisi od nadležne vlade.

Neke zemlje su odlučile da usvoje nekoliko aspekata šerijatskog prava u kombinaciji sa sistemima evropskog stila, dok ga druge, uključujući Saudijsku Arabiju, Katar i Iran, mnogo radikalnije slede.

(Stil)