Ovaj naučnik je ubrizgao sebi milion godina staru bakteriju… Rezultati su fantastični!

Kontroverzni ruski načnik, ubrizgao je sebi injekciju sa bakterijom starom 3.5. miliona godina. Još više zapanjujuća je njegova izjava, da je to ključ za vječni život.

Rekao je da su ga ove ćelije učinile da se osjeća jačim i zdravijim, nego što je bio prije. Takođe tvrdi da ispitivanja provedena na životinjama, pokazuju značajno povećanje tjelesne aktivnosti i utvrđen imunološki sistem.

Anatoli Boruchkov  nije podlegao niti jednoj bolesti dvije godine, otkad je počeo eksperimentisati na sebi, navode ruski mediji.

Označen kao „Bacillus F“, 3, 5 miliona godina stara bakterija, za koju se vjeruje da je jedan od glavnih komponenti za dugovječnost kod ljudi.

Nakon što su ruski istraživači otključali DNA, testirana je na miševima i ljudskim ćelijama, Broushkov je odlučio da sam bude pokusni kunić.

On trvdi da je bolje da se tijelo opire vremenu, nego da učini da vrijeme djeluje na njega. Pa, šta je tajna ove bakterije?

Bacillus F je uspio preživjeti milione godina u arktičkoj tundri Sibira, jednom od najekstremnijih mjesta na svijetu.

Globalno zagrijavanje koje je zahvatilo Sibir,uzrokovalo je otapanje permafrosta, a time i dovelo do infiltracije bakterije u prirodnu okolinu, tj. vodu koja će doći u dodir sa stanovništvom.

To tvrdi Boruchkov koji takođe tvrdi da ne postoji nikakva opasnost za njega, prilikom eksperimentisanja. On kaže da je i narod Yakut bio u dodiru sa bakterijom, pa su živjeli duže, bez obzira na loše uslove u kojima su živjeli.

„Počeo sam raditi duže, nisam imao ni gripu u posljednje 2 godine“, kaže Boruchkov. Nije uvijek jedostavno shvatiti kako nešto djeluje i u slučaju Bacillus F je tako.

Kako god Boruchkov će nastaviti eksperimentisanje pod naučnim uslovima, kako bi otkrio uticaj i posljedice do kojih ovaj bacil može dovesti.

„Ako saznamo kako ova bakterija opstaje toliko dugo, onda možemo pronaći način za produžavanje naših života“.

Ova bakterija može biti i sastavni faktor plodnosti. Starije ženke miševa, nakon što im je ubrizgana ova bakterija, bile su se u stanju reproducirati, nakon što su prestale to biti u mogućnosti.