SAZNAJ DA LI TE LAŽE ZA SAMO 1 MINUT: Trik pitanje koje će ga potpuno razotkriti!

Kada je reč o lažovima, bitnije od samog pitanja koje mu postavljate je način na koji ga pitate. Ono KAKO postavljate pitanje je odlučujuće za njegovo razorkrivanje, bez obzira ŠTA pitate.

Kako navodi Kris Vos bivši pregovarač FBI za akcije sa taocima, za Biznis insajder, mnogo je bitniji način na koji ste nešto rekli nego šta ste zapravo rekli.

Ljudi vaš govor percipiraju na sledeći način:

7 posto – Ono što kažete
38 posto – Način na koji ste to rekli
55 posto – Način na koji gledate dok to izgovarate

Dakle, način na koji nešto kažete je pet puta bitniji nego ono što ste rekli. I sami znate koliko svojom dikcijom možete promeniti značenje onoga što izgovarate. Identične reči mogu imati potpuno drugačije značenje.

Najbolji način da otkrijete da je neko lažov jeste da isto pitanje postavite tri puta.

Ukoliko je odgovor na vaše pitanje DA, treba da čujete isto ’da’ izgovoreno na isti način tri puta, da biste bili sigurni da je u pitanju istina.

Na primer: Postavljate nekome pitanje, a on vam istog trena odgovara ’Da, to je istina’. Zatim parafrazirate pitanje i preslikate ga ponovo kako biste dobili odgovor ali drugi odgovor bi mogao da bude ’Hmm, da’. Ipak, to je potpuno drugačije DA nego prvo. Tu nešto nije kako treba.

Kod dobrih lažova potrebno je da pitanje postavite i treći put kako biste osetili suptilne promene u odgovoru. Obratite pažnju na njih.