Test ličnosti : Šta mislite koje lice je sretnije ?

Uvjerena sam da je svakome poznata teorija dominacije desne i lijeve strane mozga, da je svačiji mozak dizajniran da radi drugačije koristeći jednu stranu više od druge.

Kaže se da su ljudi koji koriste lijevu stranu više od desne racionalniji i praktički sa objektivnijim pristupom stvarima.

Kontra tome, ljudi koji koriste više desnu stranu mozga imaju tendenciju da budu intuitivni i emocionalni sa subjektivnim pristupom stvarima.

Ako je vaš izbor lice A :

Ako ste izabrali ovu sliku znači da je vaša lijeva strana mozga dominantna.Imate veoma praktički i sistematički pristup svemu u vašem životu.Pratite svoj mozak, a ne svoje srce srce,.Vjerujete u logiku i veoma ste pragmatični o stvarima uopšte.Takođe, odličan ste kritičar.Vidite stvari iz drugačijeg ugla od ostalih i imate tendenciju da preanalizirate situacije sve dok ne budete sigurni da je presuda tačna.

Ako ste izabrali lice B :

Ako ste izabrali sliku B, to znači da imate veoma kreativnu stranu u sebi.Svemu u životu pristupate subjektivno i ne isključujete svoje emocije kada donosite odluke i presude.Volite da se izražavate na drugačiji način od ostalih jer imate nevjerovatnu imaginaciju.Vaš um stalno pokušava kreirati nove stvari.